Category: Relationer

June 18, 2019

Hur vet du om du verkligen gillar någon?

Få saker är så frustrerande som att inte förstå sig själv och sina känslor. Speciellt frustrerande kan det vara i en sådan situation där det handlar om att förstå ifall du tycker om någon annan eller inte, eftersom det då inte bara handlar om dig personligen utan även ytterligare en person.  Att tycka om någon kan innebära allt från att du längtar och ser fram emot att vara med personen i fråga till att du tycker om och inspireras av dennes personlighet, tankar och åsikter. Därutöver känner du attraktion på såväl fysisk som mental och själslig nivå. En del hävdar att de känner sig hela när de träffar någon de tycker om.  Fortfarande ett mysterium  Huruvida du tycker om någon verkar vara på en nivå bortom tankar, det vill säga att du inte behöver tänka och fråga dig om du tycker om någon, du bara känner det. Forskare har länge försökt förstå de dynamiska processerna som gör att vi tycker om vissa människor men inte andra i samma utsträckning.  En hypotes, med rötterna i evolutionsteorin, är att det handlar om en kemisk process och kan nästan liknas med att personerna blir berusade. Känslan varar dock inte under speciellt lång tid, utan brukar avta efter cirka ett och halvt år. Syftet tros vara att stanna tillräckligt länge för att säkra att ens avkomma föds och överlever.  Forskare har också märkt att det sedan under årens lopp finns vissa perioder där du återigen ifrågasätter din relation, så kallad fyra respektive sju årsklåda, på engelska ”the 7-Year Itch”. Ur ett psykologiskt perspektiv tror forskare det handlar om en rad olika faktorer som har utvecklats utifrån många separata teorier.  Sett ur ett psykologiskt perspektiv  Den första teorin, ur ett psykologiskt perspektiv, handlar om att vi dras till ”igenkänning”, det vill säga människor som vi har likheter med exempelvis gällande värderingar, personlighetskaraktär eller att ni brinner för samma saker. Personens doft verkar vara en annan avgörande faktor och vissa människor tycks dofta mer tilldragande än andra, speciellt vid olika tidsperioder.  En annan teori är att du tycker om personer som tycker om dig. Människor har ett inneboende behov av att känna sig omtyckta samt uppskattade och dras således mot det. Det handlar inte om rent verbala uttryck, utan snarare de subtila signalerna i form av kroppsspråk och handlingar som tolkas som ett tecken på tycke.  Ibland kan du dock tro att du tycker om någon när du egentligen söker sig själv eller av olika anledningar tillskriver den andra personen egenskaper som inte finns. I vissa fall kan det till och med handla om en spegling men tyvärr inte alltid en positiv sådan. Om du exempelvis har ett oordnat liv kan du söka dig till destruktiva personer.  Att tycka om utan att kräva något tillbaka  Ur ett mer andligt perspektiv, som exempelvis Eckhart Tolle som skrev den populära boken Lev livet fullt ut (1997) uttrycker det är äkta kärlek inte krävande, det vill säga när du verkligen tycker om någon handlar det inte om att få ut något av den andra personen, utan du tycker om personen villkorslöst.  Just behovet att få ut något av en […]

You are here: Page 1