Category: Företag

June 27, 2019

Så bygger du upp ditt egna företag

Hur bygger du upp ditt egna företag? Att vara egenföretagare blir allt mer populärt för varje år som går. Möjligheten att kunna styra sin vardag och arbetstider själv, kunna fakturera själv, ta ut den lön i månaden man själv vill, i mån om pengar på företaget såklart, har blivit allt mer populärt. Men det är […]

June 18, 2019

Så blir du läkare

För att bli läkare måste du först och främst ha en gymnasieexamen, helst inom naturvetenskap. Har du fullständiga gymnasiebetyg kan du söka in till läkarprogrammet. Läkarprogrammet är en femårig grundutbildning som leder till en läkarexamen. Därefter följer minst arton månaders allmäntjänstgöring innan du kan ansöka om din läkarlegitimation. Allmäntjänstgöringen avslutas med en examination och om du klarar examinationen kan du ansöka om din läkarlegitimation. När du är klar med allmäntjänstgöringen har du möjlighet att välja specialtjänstgöring som du själv väljer inriktning på. Om du vill bli en doktor krävs det att du söker sig till en forskarutbildning. Dock är en forskarutbildning inget krav för att kunna få sin läkarlegitimation.  Konkurrensen om utbildningsplatser på svenska lärosäten är väldigt hög, därför är det inte ovanligt att söka sig till utländska lärosäten. Socialtjänsten ansvarar för att ge ut läkarlegitimationerna. Det är krav på att ha läkarlegitimation om du ska kunna […]

June 18, 2019

Så blir du lärare

Lärare är ett yrke som aldrig går ur tiden – det kommer alltid att behövas lärare så att barn, ungdomar och vuxna kan få möjligheten att utbilda sig. Under längre tid har dessutom behovet av fler lärare inom alla årskurser, framförallt i lägre årskurser, varit stort, vilket innebär att arbetsmarknaden för blivande lärare är ljus. Det ser också ut som att den kommer att vara ljus ett bra tag framöver. Att utbilda sig till lärare är därför ett säkert kort om du snabbt vill kunna få ett jobb efter din examen. Dessutom är det ett lärorikt och mycket viktigt yrke.  Det finns egentligen flera vägar att gå om du vill blir lärare. Det viktigaste är att du först och främst bestämmer dig för vilken eller vilka årskurser du vill arbeta med – vill du arbeta med mindre barn på förskola, låg- och mellanstadium eller kanske högstadium? Du kan också utbilda dig till gymnasielärare. Om du vill gå ytterligare ett steg längre finns det möjlighet att arbeta som lärare på högre nivåer, till exempel inom högskola och universitet. Dessutom finns det en rad olika val inom de olika årskurserna, så som olika pedagogiska tillvägagångssätt, olika ämnen samt special- och stödlärare med mera.  Lärarlegitimation  Sedan år 2011 krävs det att du har erhållit en lärarlegitimation om du ska undervisa vissa årskurser här i Sverige. Det gäller för förskole-, grundskole- och gymnasielärare om du vill bli fastanställd. Vikariat kan fortfarande erbjudas trots att du inte har lärarlegitimation, men även det ser ut att bli svårare och svårare. Därför är det av allt större vikt att du väljer att utbilda dig om du vill arbeta som lärare. Det finns dock en rad olika varianter och former av utbildningar som du kan välja mellan. Du kan läsa mer om dem lite längre ner i den här artikeln.  Poängen med lärarlegitimation är flera. Dels vill skolorna försäkra sig om att endast kompetenta och behöriga personer undervisar (i så stor mån det går) och dels vill de med hjälp av lärarlegitimationen höja statusen och lönerna inom läraryrket. Det här menar de i sin tur kan göra att fler väljer att utbilda sig till lärare, vilket det har varit ett behov av under en längre tid. Med en lärarlegitimation ansvarar du själv för undervisningen och får sätta betyg på elever, vilket inte kan göras om du inte har en lärarlegitimation. Hur länge du ska studera för att få legitimationen skiljer sig lite beroende på exempelvis årskurser.  Universitetsutbildningar för läraryrket  Lärarutbildning på universitet finns på många ställen runtom i landet, så du […]

June 18, 2019

Så blir du pilot

Har du en dröm om att bli pilot och få betalt för att flyga genom skyn? Vill du också ha makten att styra en jättemaskin med hjälp av luften? Fortsätt då och läs! Här kommer du nämligen få en enkel och konkret guide till hur du uppnår din dröm om att bli pilot. Allt börjar i gymnasiet. För de bästa grundläggande kunskaperna bör du läsa ett naturvetenskapligt program eller ett program med teknisk inriktning. Dessa är bra linjer för du kommer att behöva ämnen som fysik 1a, matematik 2b och engelska 6 för att bli antagen till en vidareutbildning efter gymnasiet.  Efter att du läst klart gymnasiet tar du dig enklast vidare genom att söka till någon av de utbildningsanordnare vi har i Sverige. Dessa är Scandinavian Aviation Academy i Västerås, Svensk Pilotutbildning i Göteborg och Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. Innan du blir antagen kommer många tester att göras för att se om du är lämpad för yrket. Ett av dessa tester kommer att bestå utav ett medicinskt prov där du tar reda på hur dina fysiska värden ser ut och om du, utifrån de resultaten, är pålitlig nog att styra ett flygplan. Det största och viktigaste testet är syntestet, du måste nämligen ha mycket god syn för att bli antagen.  Pilot som yrke – vad det innebär  Vad gör en pilot och vilka olika typer av piloter finns det? Det finns både flygplanspiloter och helikopterpiloter men generellt sett är pilot ett samlingsbegrepp för de som flyger någon form av luftburet fordon. Som flygplanspilot flyger du flygplan, precis som namnet indikerar. Du kan flyga allt från internationella plan världen över till nationella plan från stad till stad. En helikopterpilot är den som flyger en helikopter. Som helikopterpilot kan du arbeta inom vården där du kan flyga ambulanshelikopter, du kan arbeta för polisen via spaningsuppdrag eller på ett företag där turister betalar för upplevelsen och nöjets skull. Det finns även stridspiloter som utbildas inom militären.  Något som är värt att tänka på är att yrket pilot är så mycket mer än bara att flyga ett flygplan. Faktum är att själva flygningen enbart utgör en liten bråkdel av vad pilotens yrke egentligen innebär. Innan flygningen ska äga rum så ska en färdplan tas fram. För att denna ska bli korrekt uppbyggd samlar trafikflygaren in all nödvändig information såsom total last, antal passagerare, destination och vilken väderlek som kommer råda under flygningen. De uppgifter som kommit fram för den specifika färdplanen ska sedan matas in i autopiloten som kommer att hålla kurs och flyghöjd under hela flygturen.  Vad finns det för risker?  Fördelarna med pilotyrket är många så som miljöombyten, långa ledigheter mellan arbetspass och en yrkesstolthet för att nämna några. Men att det finns risker med att flyga ett stort, tungt och långt fordon är nog en tanke som slagit alla någon gång. Vad finns det egentligen för risker med pilotyrket och går dem att minimera? Risker som kan uppstå är allt från hot och våld, obekväma arbetstider, buller och oljud som kan leda till ohälsa. Men eftersom att det finns en medvetenhet om detta är piloternas hälsa prioriterad och det görs medicinska rutinmässiga kontroller för att se till att hälsan är som den ska.  Piloter utsätts också ofta för det vi kallar för kosmisk strålning. Vi är idag medvetna om att varje individ utsätts för små mängder på en daglig basis. Denna strålning kommer bland […]

June 18, 2019

Hur du blir rik

Många människor drömmer om att bli rika men den stora frågan som de flesta ställer sig är hur du lyckas med detta. Somliga påstår att du måste vara född i en rik familj men vad gör du om du inte har detta privilegium? Finns det andra sätt som du kan bli rik på?  För en person som inte är född i en rik familj krävs en kombination av allt. Det bästa är bland annat att ha stöd från familj och vänner, en bra utbildning, investerare och lite tur. Det sägs också att din inställning är avgörande för huruvida du lyckas med de stegen du tar för att bli rik.  Investeringar, entreprenörskap och sociala medier  Ett bra sätt att börja på är att lära dig om investeringar. Det kan vara bra att hålla utkik efter företag som håller på att expandera fort. Varje investering innebär självklart en risk men har du tur och det går bra för företaget kan du som investerare få en bra avkastning på din investering.  Många funderar över entreprenörskap när de vill komma på ett sätt att bli rik på. Entreprenörskap passar de som är kreativa, vill arbeta mer självständigt och vågar ta risker. Om du har en bra idé och motivation kan du lyckas rätt så bra och tjäna stora pengar. Åldern har ingen betydelse.  Idag är det lättare att bli känd genom sociala medier än att bli känd på det traditionella sättet. Om du lyckas få många följare kan du börja tjäna pengar via dina kanaler. Influencers kan tjäna pengar genom bland annat sponsorer eller affiliate marketing. Dock är det viktigt att deras åsikter är betydelsefulla för deras följare.  Att vara utbildad och leva på det du tjänar  Det krävs ingen utbildning för att bli rik men många lever fortfarande med tron att du kommer längre i livet om du studerat på högskola eller universitet. Om du har en utbildning har du generellt lättare att få ett välbetalt jobb redan tidigt i din karriär och klättra snabbare upp i karriärsstegen.  För att bli rik genom att köpa och sälja fastigheter måste du ha goda kunskaper om branschen. Värdet på huset stiger för varje år. Dock måste du se till att huset är i gott skick när det ska säljas. Många brukar renovera innan de säljer huset, på så sätt ökar värdet och intäkterna.  Det är viktigt att lära sig att leva på det […]

You are here: Page 1