June 18, 2019

Så blir du pilot

Har du en dröm om att bli pilot och få betalt för att flyga genom skyn? Vill du också ha makten att styra en jättemaskin med hjälp av luften? Fortsätt då och läs! Här kommer du nämligen få en enkel och konkret guide till hur du uppnår din dröm om att bli pilot. Allt börjar i gymnasiet. För de bästa grundläggande kunskaperna bör du läsa ett naturvetenskapligt program eller ett program med teknisk inriktning. Dessa är bra linjer för du kommer att behöva ämnen som fysik 1a, matematik 2b och engelska 6 för att bli antagen till en vidareutbildning efter gymnasiet. 

Efter att du läst klart gymnasiet tar du dig enklast vidare genom att söka till någon av de utbildningsanordnare vi har i Sverige. Dessa är Scandinavian Aviation Academy i Västerås, Svensk Pilotutbildning i Göteborg och Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. Innan du blir antagen kommer många tester att göras för att se om du är lämpad för yrket. Ett av dessa tester kommer att bestå utav ett medicinskt prov där du tar reda på hur dina fysiska värden ser ut och om du, utifrån de resultaten, är pålitlig nog att styra ett flygplan. Det största och viktigaste testet är syntestet, du måste nämligen ha mycket god syn för att bli antagen. 

Pilot som yrke – vad det innebär 

Vad gör en pilot och vilka olika typer av piloter finns det? Det finns både flygplanspiloter och helikopterpiloter men generellt sett är pilot ett samlingsbegrepp för de som flyger någon form av luftburet fordon. Som flygplanspilot flyger du flygplan, precis som namnet indikerar. Du kan flyga allt från internationella plan världen över till nationella plan från stad till stad. En helikopterpilot är den som flyger en helikopter. Som helikopterpilot kan du arbeta inom vården där du kan flyga ambulanshelikopter, du kan arbeta för polisen via spaningsuppdrag eller på ett företag där turister betalar för upplevelsen och nöjets skull. Det finns även stridspiloter som utbildas inom militären. 

Något som är värt att tänka på är att yrket pilot är så mycket mer än bara att flyga ett flygplan. Faktum är att själva flygningen enbart utgör en liten bråkdel av vad pilotens yrke egentligen innebär. Innan flygningen ska äga rum så ska en färdplan tas fram. För att denna ska bli korrekt uppbyggd samlar trafikflygaren in all nödvändig information såsom total last, antal passagerare, destination och vilken väderlek som kommer råda under flygningen. De uppgifter som kommit fram för den specifika färdplanen ska sedan matas in i autopiloten som kommer att hålla kurs och flyghöjd under hela flygturen. 

Vad finns det för risker? 

Fördelarna med pilotyrket är många så som miljöombyten, långa ledigheter mellan arbetspass och en yrkesstolthet för att nämna några. Men att det finns risker med att flyga ett stort, tungt och långt fordon är nog en tanke som slagit alla någon gång. Vad finns det egentligen för risker med pilotyrket och går dem att minimera? Risker som kan uppstå är allt från hot och våld, obekväma arbetstider, buller och oljud som kan leda till ohälsa. Men eftersom att det finns en medvetenhet om detta är piloternas hälsa prioriterad och det görs medicinska rutinmässiga kontroller för att se till att hälsan är som den ska. 

Piloter utsätts också ofta för det vi kallar för kosmisk strålning. Vi är idag medvetna om att varje individ utsätts för små mängder på en daglig basis. Denna strålning kommer bland annat från solens aktivitet och berggrunden. Atmosfären runt jorden skyddar oss mot mestadels av den strålning som solen ger oss, men det skyddet avtar ju högre upp vi befinner oss. Eftersom att strålningen blir högre och högre baserat på hur högt upp i skyn du är så finns det en begränsning på hur mycket strålning flygpersonal får utsättas för varje år. Varje år loggas därför hur hög dos strålning flygpersonalen utsatts för. 

Arbetsmiljö och säkerhet 

Sedan ett antal år tillbaka har Sverige lagstadgat helt nya regler gällande flygarbetstider. Detta har lett till att piloter får långa arbetspass och mycket skiftscheman. Med tanke på att kroppens naturliga dygnsrytm säger åt oss att vara aktiva då det är ljust (dagtid) och få ro och sova när det är mörkt (nattetid) så rubbas detta mycket när du jobbar långa nätter. De långa och obekväma arbetstider som finns inom pilotyrket kan därför orsaka många hälsoproblem, såsom svårigheter med sömn, övervikt och kärlsjukdomar för att nämna några exempel. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke för den som vill bli pilot. 

Den mekaniska säkerheten på ett flygplan, men även i ett flygplan och i pilotens vardag är A och O. Sedan terrorattacken i World Trade Center den 11 september 2001 har säkerhetsrutinerna förändrats och skärpts på många olika sätt. Dels innebär detta att dörren mellan kabinen och cockpiten stängs innan planet ska lyfta vilket resulterar i att piloten och styrmannen är helt avskärmade från kabinen. Ett annat exempel på att säkerheten för såväl piloterna som passagerarna tas på stort allvar är att de två piloterna aldrig får äta samma mat under en flygning. Detta för att minska risken för matförgiftning och magsjuka. 

Kostnader 

Pengar och kostnader, ett bekymmer för många och en lättnad för vissa. Till att börja med kanske ni nu undrar vad en utbildning för att bli pilot kostar totalt med utbildning och praktik. Beroende på vilken pilotutbildning du vill genomföra landar det på mellan en halv till en miljon. Vissa pilotutbildningar berättigar CSN och studielån, andra gör det inte. Eftersom det är en stor investering att genomföra en sådan här utbildning är det viktigt att på förhand veta vad du ger dig in på och att du är motiverad till det. Det är därför viktigt att överväga risker, arbetsmiljön och möjligheten att få arbete efteråt. 

Prognos för arbetsmarknaden och lön 

Är det värt att genomgå denna utbildning? Kommer det finnas arbete i framtiden och är det ett arbete du kan leva på? Lyckligtvis är svaret ja på dessa frågor. Som det ser ut i dagsläget är det nämligen brist på piloter och efterfrågan ökar stadigt. Just nu är det störst efterfrågan på kvinnliga piloter eftersom branschen i genomsnitt är mansdominerad. Enligt statistik är förfrågan just nu högst i Kina och det är också där det är bäst betalt. Lönen då? En styrman tjänar i genomsnitt 25 000- 75 000 kronor baserat på erfarenhet och antal genomförda flygtimmar. Flygkaptener kan, beroende på arbetsgivare, ligga något högre. 

SHARE:
Företag 0 Replies to “Så blir du pilot”