June 18, 2019

Hur vet du om du verkligen gillar någon?

Få saker är så frustrerande som att inte förstå sig själv och sina känslor. Speciellt frustrerande kan det vara i en sådan situation där det handlar om att förstå ifall du tycker om någon annan eller inte, eftersom det då inte bara handlar om dig personligen utan även ytterligare en person. 

Att tycka om någon kan innebära allt från att du längtar och ser fram emot att vara med personen i fråga till att du tycker om och inspireras av dennes personlighet, tankar och åsikter. Därutöver känner du attraktion på såväl fysisk som mental och själslig nivå. En del hävdar att de känner sig hela när de träffar någon de tycker om. 

Fortfarande ett mysterium 

Huruvida du tycker om någon verkar vara på en nivå bortom tankar, det vill säga att du inte behöver tänka och fråga dig om du tycker om någon, du bara känner det. Forskare har länge försökt förstå de dynamiska processerna som gör att vi tycker om vissa människor men inte andra i samma utsträckning. 

En hypotes, med rötterna i evolutionsteorin, är att det handlar om en kemisk process och kan nästan liknas med att personerna blir berusade. Känslan varar dock inte under speciellt lång tid, utan brukar avta efter cirka ett och halvt år. Syftet tros vara att stanna tillräckligt länge för att säkra att ens avkomma föds och överlever. 

Forskare har också märkt att det sedan under årens lopp finns vissa perioder där du återigen ifrågasätter din relation, så kallad fyra respektive sju årsklåda, på engelska ”the 7-Year Itch”. Ur ett psykologiskt perspektiv tror forskare det handlar om en rad olika faktorer som har utvecklats utifrån många separata teorier. 

Sett ur ett psykologiskt perspektiv 

Den första teorin, ur ett psykologiskt perspektiv, handlar om att vi dras till ”igenkänning”, det vill säga människor som vi har likheter med exempelvis gällande värderingar, personlighetskaraktär eller att ni brinner för samma saker. Personens doft verkar vara en annan avgörande faktor och vissa människor tycks dofta mer tilldragande än andra, speciellt vid olika tidsperioder. 

En annan teori är att du tycker om personer som tycker om dig. Människor har ett inneboende behov av att känna sig omtyckta samt uppskattade och dras således mot det. Det handlar inte om rent verbala uttryck, utan snarare de subtila signalerna i form av kroppsspråk och handlingar som tolkas som ett tecken på tycke. 

Ibland kan du dock tro att du tycker om någon när du egentligen söker sig själv eller av olika anledningar tillskriver den andra personen egenskaper som inte finns. I vissa fall kan det till och med handla om en spegling men tyvärr inte alltid en positiv sådan. Om du exempelvis har ett oordnat liv kan du söka dig till destruktiva personer. 

Att tycka om utan att kräva något tillbaka 

Ur ett mer andligt perspektiv, som exempelvis Eckhart Tolle som skrev den populära boken Lev livet fullt ut (1997) uttrycker det är äkta kärlek inte krävande, det vill säga när du verkligen tycker om någon handlar det inte om att få ut något av den andra personen, utan du tycker om personen villkorslöst. 

Just behovet att få ut något av en relation, vilket många gånger sker på ett omedvetet plan, skulle även förklara ovanstående teorier om varför känslorna ibland försvinner. Ett annat intressant fenomen är också den ibland skrämmande närheten som kärleken har till hat, då det ibland tycks kunna skifta mycket snabbt från det ena till det andra. 

Definition av kärlek 

Vi tycks idag inte kunna helt definiera eller förklara vad som ligger bakom fenomenet kärlek, eller varför du fattar tycke för en person. Vi har inte heller enkla förklaringar till hur du kan veta om du tycker om en person. Genom en sammanfattning av ovanstående kunskap skulle du dock kunna försöka skapa en guide. 

Det verkar förekomma en skala som går från att älska någon väldigt mycket till att tycka om. Vid sann kärlek är dina känslor villkorslösa och du dras till personen på alla nivåer. Från den fysiska till den mentala och slutligen den själsliga. Det kan också handla om ett igenkännande i form av liknande värderingar eller ett gemensamt mål. 

Guiden till hur du kan veta om du tycker om någon måste först och främst inledas med att du frågar dig själv i vilken grad måste du tänka på frågan? I många fall tycks människor bara veta ifall de tycker om någon. Ibland är det dock inte så enkelt och en viss coachning i känslornas labyrint kan behövas. 

Coachning i känslornas labyrint 

Det första du kan göra är att reflektera över dig själv och ditt liv. Är du nöjd och trygg i dig själv och ditt liv? Följer du de drömmar och mål du har eller väntar du på någon som ska rädda dig eller hjälpa dig att bli en bättre version av dig själv? 

Nästa steg är att beakta om du först och främst älskar och uppskattar dig själv, eller väntar du samt behöver bekräftelse på att du duger, att du är bra nog och värd att älskas? Känner du dig tom och vilse utan en person i ditt liv som kan ge dig denna bekräftelse? 

Slutligen bör du fråga dig själv hur du känner i personens sällskap. Kan du vara dig själv? Får personen dig att slappna av och ha roligt eller känns det kravfyllt? Inga äkta känslor kan uppstå om du inte kan vara dig själv. Öppenhet är en viktig faktor för att överhuvudtaget kunna utveckla positiva känslor. 

På det fysiska planet 

Det finns olika nivåer av kärlek och att tycka om någon kan ta olika former. Det kan vara på en platonisk nivå där du uppskattar individen som vän och kamrat men inte känner den fysiska och romantiska attraktionen. Det kan också vara tvärtom endast en rå, galen attraktion på en fysisk nivå men inga andra känslor förutom det. 

Slutligen finns det en kombination av ovanstående där personen är din bästa vän och en människa som står dig nära, samtidigt som du beundrar och respekterar personen. Du önskar även denna person bara det bästa samtidigt som det finns en stark fysisk attraktion och uppskattning för den andres utseende, dofter, rörelsemönster, sättet denne talar på och beter sig. 

Sammanfattningsvis kommer några avslutande ord 

Vi människor har ibland en tendens att fastna för mycket i våra tankar, så till den grad att det hämmar våra mer intuitiva råa känslor. Ibland sägs det att hjärtat vill men hjärnan säger nej eller tvärtom. Det är självklart upp till var och en att bestämma vilket som får styra men rådet är att tänka mindre och känna mer. 

SHARE:
Relationer 0 Replies to “Hur vet du om du verkligen gillar någon?”