Category: Teknologi

June 18, 2019

Bästa tipsen för en lyckad intervju

En intervju är en typ av konversation där syftet är att införskaffa information om ett särskilt ämne. Den ena parten har för avsikt att införskaffa information av den andra parten, och genom intervjun kan de två parterna mötas för att diskutera. Syftet med informationsinhämtningen är olika beroende på vilken typ av intervju det är frågan om. I en anställningsintervju är syftet att få information om personens lämplighet för jobbet, medan syftet med en forskningsintervju är att införskaffa information om ett specifikt forskningsämne. Hur du förbereder dig beror på vilken typ av intervju det är frågan om och vilken förhandsinformation du fått.  Ofta sker intervjuer som ett fysiskt möte mellan intervjuaren och intervjuobjektet. Vid vissa tillfällen och för vissa syften kan det räcka med en telefonintervju eller en skriftlig intervju, en så kallad enkät, för att införskaffa den information som behövs. Vanligen kommer enkäter och telefonintervjuer tämligen överraskande, exempelvis om intervjun sker i undersökningssyfte. Då händer det att du får en enkät i posten eller ett oväntat telefonsamtal där du blir ombedd att svara på frågor om ett ämne som intervjuaren vill undersöka. För dylika intervjuer kan det vara svårt att förbereda sig, och fokus i denna artikel ligger därför på förberedelser inför fysiska möten.  Olika typer av intervjuer  Det finns grovt taget två olika kategorier av intervjuer. Det rör sig om de individuella intervjuerna och olika typer av intervjuer som sker med flera personer samtidigt. Den ovannämnda telefonintervjun är en vanlig form av individuell intervju, där syftet är att intervjua en person i taget. Likaså har skriftliga intervjuer, enkäter, ofta en målperson som förväntas svara på frågorna. Intervjuer som sker mellan två personer är vanliga vid anställningar, där arbetsgivaren intervjuar den tänkbara arbetstagaren, och vid olika typer av radiointervjuer där det väljs ut en särskild person att intervjua i studion. Också ifråga om olika forskningsintervjuer, sker intervjun ofta mellan två personer.  Vissa intervjuer lämpar sig bättre att göras med flera intervjupersoner samtidigt. Då är det vanligt att bjuda in intervjupersonerna och diskutera ämnet med dem alla samtidigt. Detta är vanligt i exempelvis politiska debatter, […]

June 18, 2019

Hur gör du för att installera Windows 10?

Det första du behöver för att kunna installera ner Windows 10 är de tekniska möjligheterna som krävs för installation. Det vanligaste är kanske att du redan har en äldre Windows-version och genom den får möjlighet att uppgradera till Windows 10. Det som sker då är inte egentligen en installation, utan just en uppgradering av det system du redan har installerat. För att kunna installera Windows 10 behöver du ha tillgång till installationsfiler via en DVD-skiva eller på ett usb-minne. Du behöver också ha en dator med DVD-spelare eller usb-ingång så datorn kan läsa från den enhet där du har installationsfilerna.  Anledningen till att du inte kan installera från nätet, från någon molntjänst eller liknande, är att datorn som en del av installationen kommer tömmas på alla inställningar och i stort sett all mjukvara. Därför kan den inte nå internet medan du installerar operativsystemet. Kanske låter det onödigt att faktiskt göra en installation och i många fall kan det räcka med en uppgradering. Fördelen med att göra själva installationen är att datorn verkligen töms på vägen och i och med det kan fungera snabbare och mer effektivt efter installationen. Ska du ändå byta operativsystem är det ett bra läge att låta datorn få en nystart.  Innan du börjar  Det är viktigt att du förstår att alla filer kommer försvinna från din dator när du installerar ett nytt operativsystem. Därför behöver du spara alla filer du vill behålla på andra enheter. Kanske har du en portabel hårddisk eller en molntjänst där du kan spara det du vill ha kvar. Ta gärna en säkerhetskopia också, det är alltid riskabelt att ha filerna på bara ett ställe. Blir det problem med dem där kan du förlora dem helt. Har du varit med om att förlora filer till exempel genom en kraschad hårddisk vet du säkert att det är något värt att undvika om det är möjligt.  Det kan också vara bra att skriva ner vilka program du har installerade på din dator. Kanske tänker du att du minns vilka det är du använde Det är säkert sant när det handlar om de program du oftast använder, men de som du bara använder någon gång per år, och de […]

You are here: Page 1