June 18, 2019

Så blir du lärare

Lärare är ett yrke som aldrig går ur tiden – det kommer alltid att behövas lärare så att barn, ungdomar och vuxna kan få möjligheten att utbilda sig. Under längre tid har dessutom behovet av fler lärare inom alla årskurser, framförallt i lägre årskurser, varit stort, vilket innebär att arbetsmarknaden för blivande lärare är ljus. Det ser också ut som att den kommer att vara ljus ett bra tag framöver. Att utbilda sig till lärare är därför ett säkert kort om du snabbt vill kunna få ett jobb efter din examen. Dessutom är det ett lärorikt och mycket viktigt yrke. 

Det finns egentligen flera vägar att gå om du vill blir lärare. Det viktigaste är att du först och främst bestämmer dig för vilken eller vilka årskurser du vill arbeta med – vill du arbeta med mindre barn på förskola, låg- och mellanstadium eller kanske högstadium? Du kan också utbilda dig till gymnasielärare. Om du vill gå ytterligare ett steg längre finns det möjlighet att arbeta som lärare på högre nivåer, till exempel inom högskola och universitet. Dessutom finns det en rad olika val inom de olika årskurserna, så som olika pedagogiska tillvägagångssätt, olika ämnen samt special- och stödlärare med mera. 

Lärarlegitimation 

Sedan år 2011 krävs det att du har erhållit en lärarlegitimation om du ska undervisa vissa årskurser här i Sverige. Det gäller för förskole-, grundskole- och gymnasielärare om du vill bli fastanställd. Vikariat kan fortfarande erbjudas trots att du inte har lärarlegitimation, men även det ser ut att bli svårare och svårare. Därför är det av allt större vikt att du väljer att utbilda dig om du vill arbeta som lärare. Det finns dock en rad olika varianter och former av utbildningar som du kan välja mellan. Du kan läsa mer om dem lite längre ner i den här artikeln. 

Poängen med lärarlegitimation är flera. Dels vill skolorna försäkra sig om att endast kompetenta och behöriga personer undervisar (i så stor mån det går) och dels vill de med hjälp av lärarlegitimationen höja statusen och lönerna inom läraryrket. Det här menar de i sin tur kan göra att fler väljer att utbilda sig till lärare, vilket det har varit ett behov av under en längre tid. Med en lärarlegitimation ansvarar du själv för undervisningen och får sätta betyg på elever, vilket inte kan göras om du inte har en lärarlegitimation. Hur länge du ska studera för att få legitimationen skiljer sig lite beroende på exempelvis årskurser. 

Universitetsutbildningar för läraryrket 

Lärarutbildning på universitet finns på många ställen runtom i landet, så du har många städer och skolor (universitet och högskolor) att välja mellan. I stora drag ser de ungefär likadana ut på landets universitet, men vissa kurser och inslag kan givetvis skilja sig åt beroende på vart du studerar. Till att börja med ska du välja inriktning vad gäller vilken eller vilka årskurser som du vill undervisa i, då utbildningarna inte ser likadana ut inom samtliga årskurser. I utbildningar inom lägre årskurs är till exempel pedagogik ett viktigare inslag än inom gymnasielärarutbildningar, där ämneskunskap istället är desto viktigare att kunna. 

Om du väljer att studera till högstadie- och gymnasielärare ska du också välja inom vilka ämnen du vill undervisa. Det kan till exempel röra sig om svenska, engelska eller andra språk, matematik och naturämnen, men även praktiska ämnen som musik, bild och idrott etcetera. Ämnesvalen är många, inte minst om du väljer att inrikta dig på gymnasium. För det mesta väljer du två ämnen som kommer att vara dina huvudämnen och som du får läsa separata kurser inom under utbildningens gång. Det finns också andra inriktningar inom olika årskurser, så som SFI (för personer med annat språk som modersmål), specialpedagogik och fritidshem. 

Andra former av utbildningar 

Förutom de klassiska lärarutbildningarna finns det andra vägar att gå för att bli lärare. Om du till exempel redan arbetar som pedagog eller lärare kan du komplettera din yrkeserfarenhet med Vidareutbildning av lärare (VAL) för att erhålla en lärarlegitimation. Om du har ämneskunskaper men inte har studerat till lärare kan du komplettera dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning om 90 högskolepoäng. Det finns också utbildningar för dig som vill bli yrkeslärare (gymnasiets yrkesprogram eller Komvux) och för dig som både vill utbilda dig till civilingenjör och ämneslärare med inriktning mot gymnasiet. Den sistnämnda utbildningen är unik och finns bara på KTH i Stockholm. 

Lärare kan innebära många saker och om du till exempel vill utbilda dig till trafiklärare, pedagog inom till exempel LSS eller arbeta som lärarassistent kan du välja att gå en YH-utbildning med mycket praktik. Dessa är också kortare än högskolornas och universitetens lärarprogram, men ger inte heller samma behörighet och lärarlegitimation. Även Folkhögskolor erbjuder kurser och utbildningar inom exempelvis pedagogik, fritidsledare och lärarassistent med mera. Dessa kurser och utbildningar är också kortare än universitetens utbildningar, men ger dig inte heller en lärarlegitimation. Däremot kan du komplettera sådana utbildningar med en universitetsutbildning i efterhand om du skulle vilja det. Det finns många vägar att gå. 

Arbeta som lärare 

När du har studerat klart till lärare är det dags att söka ett jobb inom yrket. Idag finns det många lediga jobb som lärare, inte minst inom förskola och grundskola. Därför lär det inte vara något problem för dig att hitta ett jobb som passar dig och din inriktning. Du kan söka bland jobb via Arbetsförmedlingen men också på en rad olika ställen på nätet. Du kan också välja att arbeta på flera olika skolor/platser samtidigt om det passar dig och dina inriktningar bättre. Kom ihåg att lägga tid på att formulera ett bra CV och personligt brev, så ökar chanserna att landa drömjobbet. 

Lärare – ett viktigt yrke 

Lärare är alltid efterfrågade, oavsett årskurser och inriktningar. Att studera till lärare innebär därför att du med stor sannolikhet kommer kunna få ett jobb ganska direkt efter dina avslutade studier. Det är även ett mycket viktigt yrke, eftersom det handlar om att lära och utbilda människor. Det kan röra sig om allt från små barn till vuxna personer i behov av utbildning. Som lärare får du ett givande yrke där dagarna kan skilja sig åt mycket. På köpet får du också lära dig mycket och stifta bekantskap med många olika människor. Sök dig fram via nätet och se vilken utbildning som passar dig bäst! 

SHARE:
Företag 0 Replies to “Så blir du lärare”