Month: June 2019

June 27, 2019

Så bygger du upp ditt egna företag

Hur bygger du upp ditt egna företag? Att vara egenföretagare blir allt mer populärt för varje år som går. Möjligheten att kunna styra sin vardag och arbetstider själv, kunna fakturera själv, ta ut den lön i månaden man själv vill, i mån om pengar på företaget såklart, har blivit allt mer populärt. Men det är […]

June 18, 2019

Så blir du läkare

För att bli läkare måste du först och främst ha en gymnasieexamen, helst inom naturvetenskap. Har du fullständiga gymnasiebetyg kan du söka in till läkarprogrammet. Läkarprogrammet är en femårig grundutbildning som leder till en läkarexamen. Därefter följer minst arton månaders allmäntjänstgöring innan du kan ansöka om din läkarlegitimation. Allmäntjänstgöringen avslutas med en examination och om du klarar examinationen kan du ansöka om din läkarlegitimation. När du är klar med allmäntjänstgöringen har du möjlighet att välja specialtjänstgöring som du själv väljer inriktning på. Om du vill bli en doktor krävs det att du söker sig till en forskarutbildning. Dock är en forskarutbildning inget krav för att kunna få sin läkarlegitimation.  Konkurrensen om utbildningsplatser på svenska lärosäten är väldigt hög, därför är det inte ovanligt att söka sig till utländska lärosäten. Socialtjänsten ansvarar för att ge ut läkarlegitimationerna. Det är krav på att ha läkarlegitimation om du ska kunna […]

June 18, 2019

Så blir du lärare

Lärare är ett yrke som aldrig går ur tiden – det kommer alltid att behövas lärare så att barn, ungdomar och vuxna kan få möjligheten att utbilda sig. Under längre tid har dessutom behovet av fler lärare inom alla årskurser, framförallt i lägre årskurser, varit stort, vilket innebär att arbetsmarknaden för blivande lärare är ljus. Det ser också ut som att den kommer att vara ljus ett bra tag framöver. Att utbilda sig till lärare är därför ett säkert kort om du snabbt vill kunna få ett jobb efter din examen. Dessutom är det ett lärorikt och mycket viktigt yrke.  Det finns egentligen flera vägar att gå om du vill blir lärare. Det viktigaste är att du först och främst bestämmer dig för vilken eller vilka årskurser du vill arbeta med – vill du arbeta med mindre barn på förskola, låg- och mellanstadium eller kanske högstadium? Du kan också utbilda dig till gymnasielärare. Om du vill gå ytterligare ett steg längre finns det möjlighet att arbeta som lärare på högre nivåer, till exempel inom högskola och universitet. Dessutom finns det en rad olika val inom de olika årskurserna, så som olika pedagogiska tillvägagångssätt, olika ämnen samt special- och stödlärare med mera.  Lärarlegitimation  Sedan år 2011 krävs det att du har erhållit en lärarlegitimation om du ska undervisa vissa årskurser här i Sverige. Det gäller för förskole-, grundskole- och gymnasielärare om du vill bli fastanställd. Vikariat kan fortfarande erbjudas trots att du inte har lärarlegitimation, men även det ser ut att bli svårare och svårare. Därför är det av allt större vikt att du väljer att utbilda dig om du vill arbeta som lärare. Det finns dock en rad olika varianter och former av utbildningar som du kan välja mellan. Du kan läsa mer om dem lite längre ner i den här artikeln.  Poängen med lärarlegitimation är flera. Dels vill skolorna försäkra sig om att endast kompetenta och behöriga personer undervisar (i så stor mån det går) och dels vill de med hjälp av lärarlegitimationen höja statusen och lönerna inom läraryrket. Det här menar de i sin tur kan göra att fler väljer att utbilda sig till lärare, vilket det har varit ett behov av under en längre tid. Med en lärarlegitimation ansvarar du själv för undervisningen och får sätta betyg på elever, vilket inte kan göras om du inte har en lärarlegitimation. Hur länge du ska studera för att få legitimationen skiljer sig lite beroende på exempelvis årskurser.  Universitetsutbildningar för läraryrket  Lärarutbildning på universitet finns på många ställen runtom i landet, så du […]

June 18, 2019

Så blir du pilot

Har du en dröm om att bli pilot och få betalt för att flyga genom skyn? Vill du också ha makten att styra en jättemaskin med hjälp av luften? Fortsätt då och läs! Här kommer du nämligen få en enkel och konkret guide till hur du uppnår din dröm om att bli pilot. Allt börjar i gymnasiet. För de bästa grundläggande kunskaperna bör du läsa ett naturvetenskapligt program eller ett program med teknisk inriktning. Dessa är bra linjer för du kommer att behöva ämnen som fysik 1a, matematik 2b och engelska 6 för att bli antagen till en vidareutbildning efter gymnasiet.  Efter att du läst klart gymnasiet tar du dig enklast vidare genom att söka till någon av de utbildningsanordnare vi har i Sverige. Dessa är Scandinavian Aviation Academy i Västerås, Svensk Pilotutbildning i Göteborg och Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. Innan du blir antagen kommer många tester att göras för att se om du är lämpad för yrket. Ett av dessa tester kommer att bestå utav ett medicinskt prov där du tar reda på hur dina fysiska värden ser ut och om du, utifrån de resultaten, är pålitlig nog att styra ett flygplan. Det största och viktigaste testet är syntestet, du måste nämligen ha mycket god syn för att bli antagen.  Pilot som yrke – vad det innebär  Vad gör en pilot och vilka olika typer av piloter finns det? Det finns både flygplanspiloter och helikopterpiloter men generellt sett är pilot ett samlingsbegrepp för de som flyger någon form av luftburet fordon. Som flygplanspilot flyger du flygplan, precis som namnet indikerar. Du kan flyga allt från internationella plan världen över till nationella plan från stad till stad. En helikopterpilot är den som flyger en helikopter. Som helikopterpilot kan du arbeta inom vården där du kan flyga ambulanshelikopter, du kan arbeta för polisen via spaningsuppdrag eller på ett företag där turister betalar för upplevelsen och nöjets skull. Det finns även stridspiloter som utbildas inom militären.  Något som är värt att tänka på är att yrket pilot är så mycket mer än bara att flyga ett flygplan. Faktum är att själva flygningen enbart utgör en liten bråkdel av vad pilotens yrke egentligen innebär. Innan flygningen ska äga rum så ska en färdplan tas fram. För att denna ska bli korrekt uppbyggd samlar trafikflygaren in all nödvändig information såsom total last, antal passagerare, destination och vilken väderlek som kommer råda under flygningen. De uppgifter som kommit fram för den specifika färdplanen ska sedan matas in i autopiloten som kommer att hålla kurs och flyghöjd under hela flygturen.  Vad finns det för risker?  Fördelarna med pilotyrket är många så som miljöombyten, långa ledigheter mellan arbetspass och en yrkesstolthet för att nämna några. Men att det finns risker med att flyga ett stort, tungt och långt fordon är nog en tanke som slagit alla någon gång. Vad finns det egentligen för risker med pilotyrket och går dem att minimera? Risker som kan uppstå är allt från hot och våld, obekväma arbetstider, buller och oljud som kan leda till ohälsa. Men eftersom att det finns en medvetenhet om detta är piloternas hälsa prioriterad och det görs medicinska rutinmässiga kontroller för att se till att hälsan är som den ska.  Piloter utsätts också ofta för det vi kallar för kosmisk strålning. Vi är idag medvetna om att varje individ utsätts för små mängder på en daglig basis. Denna strålning kommer bland […]

June 18, 2019

Hur du blir rik

Många människor drömmer om att bli rika men den stora frågan som de flesta ställer sig är hur du lyckas med detta. Somliga påstår att du måste vara född i en rik familj men vad gör du om du inte har detta privilegium? Finns det andra sätt som du kan bli rik på?  För en person som inte är född i en rik familj krävs en kombination av allt. Det bästa är bland annat att ha stöd från familj och vänner, en bra utbildning, investerare och lite tur. Det sägs också att din inställning är avgörande för huruvida du lyckas med de stegen du tar för att bli rik.  Investeringar, entreprenörskap och sociala medier  Ett bra sätt att börja på är att lära dig om investeringar. Det kan vara bra att hålla utkik efter företag som håller på att expandera fort. Varje investering innebär självklart en risk men har du tur och det går bra för företaget kan du som investerare få en bra avkastning på din investering.  Många funderar över entreprenörskap när de vill komma på ett sätt att bli rik på. Entreprenörskap passar de som är kreativa, vill arbeta mer självständigt och vågar ta risker. Om du har en bra idé och motivation kan du lyckas rätt så bra och tjäna stora pengar. Åldern har ingen betydelse.  Idag är det lättare att bli känd genom sociala medier än att bli känd på det traditionella sättet. Om du lyckas få många följare kan du börja tjäna pengar via dina kanaler. Influencers kan tjäna pengar genom bland annat sponsorer eller affiliate marketing. Dock är det viktigt att deras åsikter är betydelsefulla för deras följare.  Att vara utbildad och leva på det du tjänar  Det krävs ingen utbildning för att bli rik men många lever fortfarande med tron att du kommer längre i livet om du studerat på högskola eller universitet. Om du har en utbildning har du generellt lättare att få ett välbetalt jobb redan tidigt i din karriär och klättra snabbare upp i karriärsstegen.  För att bli rik genom att köpa och sälja fastigheter måste du ha goda kunskaper om branschen. Värdet på huset stiger för varje år. Dock måste du se till att huset är i gott skick när det ska säljas. Många brukar renovera innan de säljer huset, på så sätt ökar värdet och intäkterna.  Det är viktigt att lära sig att leva på det […]

June 18, 2019

Bästa tipsen för en lyckad intervju

En intervju är en typ av konversation där syftet är att införskaffa information om ett särskilt ämne. Den ena parten har för avsikt att införskaffa information av den andra parten, och genom intervjun kan de två parterna mötas för att diskutera. Syftet med informationsinhämtningen är olika beroende på vilken typ av intervju det är frågan om. I en anställningsintervju är syftet att få information om personens lämplighet för jobbet, medan syftet med en forskningsintervju är att införskaffa information om ett specifikt forskningsämne. Hur du förbereder dig beror på vilken typ av intervju det är frågan om och vilken förhandsinformation du fått.  Ofta sker intervjuer som ett fysiskt möte mellan intervjuaren och intervjuobjektet. Vid vissa tillfällen och för vissa syften kan det räcka med en telefonintervju eller en skriftlig intervju, en så kallad enkät, för att införskaffa den information som behövs. Vanligen kommer enkäter och telefonintervjuer tämligen överraskande, exempelvis om intervjun sker i undersökningssyfte. Då händer det att du får en enkät i posten eller ett oväntat telefonsamtal där du blir ombedd att svara på frågor om ett ämne som intervjuaren vill undersöka. För dylika intervjuer kan det vara svårt att förbereda sig, och fokus i denna artikel ligger därför på förberedelser inför fysiska möten.  Olika typer av intervjuer  Det finns grovt taget två olika kategorier av intervjuer. Det rör sig om de individuella intervjuerna och olika typer av intervjuer som sker med flera personer samtidigt. Den ovannämnda telefonintervjun är en vanlig form av individuell intervju, där syftet är att intervjua en person i taget. Likaså har skriftliga intervjuer, enkäter, ofta en målperson som förväntas svara på frågorna. Intervjuer som sker mellan två personer är vanliga vid anställningar, där arbetsgivaren intervjuar den tänkbara arbetstagaren, och vid olika typer av radiointervjuer där det väljs ut en särskild person att intervjua i studion. Också ifråga om olika forskningsintervjuer, sker intervjun ofta mellan två personer.  Vissa intervjuer lämpar sig bättre att göras med flera intervjupersoner samtidigt. Då är det vanligt att bjuda in intervjupersonerna och diskutera ämnet med dem alla samtidigt. Detta är vanligt i exempelvis politiska debatter, […]

June 18, 2019

Hur vet du om du verkligen gillar någon?

Få saker är så frustrerande som att inte förstå sig själv och sina känslor. Speciellt frustrerande kan det vara i en sådan situation där det handlar om att förstå ifall du tycker om någon annan eller inte, eftersom det då inte bara handlar om dig personligen utan även ytterligare en person.  Att tycka om någon kan innebära allt från att du längtar och ser fram emot att vara med personen i fråga till att du tycker om och inspireras av dennes personlighet, tankar och åsikter. Därutöver känner du attraktion på såväl fysisk som mental och själslig nivå. En del hävdar att de känner sig hela när de träffar någon de tycker om.  Fortfarande ett mysterium  Huruvida du tycker om någon verkar vara på en nivå bortom tankar, det vill säga att du inte behöver tänka och fråga dig om du tycker om någon, du bara känner det. Forskare har länge försökt förstå de dynamiska processerna som gör att vi tycker om vissa människor men inte andra i samma utsträckning.  En hypotes, med rötterna i evolutionsteorin, är att det handlar om en kemisk process och kan nästan liknas med att personerna blir berusade. Känslan varar dock inte under speciellt lång tid, utan brukar avta efter cirka ett och halvt år. Syftet tros vara att stanna tillräckligt länge för att säkra att ens avkomma föds och överlever.  Forskare har också märkt att det sedan under årens lopp finns vissa perioder där du återigen ifrågasätter din relation, så kallad fyra respektive sju årsklåda, på engelska ”the 7-Year Itch”. Ur ett psykologiskt perspektiv tror forskare det handlar om en rad olika faktorer som har utvecklats utifrån många separata teorier.  Sett ur ett psykologiskt perspektiv  Den första teorin, ur ett psykologiskt perspektiv, handlar om att vi dras till ”igenkänning”, det vill säga människor som vi har likheter med exempelvis gällande värderingar, personlighetskaraktär eller att ni brinner för samma saker. Personens doft verkar vara en annan avgörande faktor och vissa människor tycks dofta mer tilldragande än andra, speciellt vid olika tidsperioder.  En annan teori är att du tycker om personer som tycker om dig. Människor har ett inneboende behov av att känna sig omtyckta samt uppskattade och dras således mot det. Det handlar inte om rent verbala uttryck, utan snarare de subtila signalerna i form av kroppsspråk och handlingar som tolkas som ett tecken på tycke.  Ibland kan du dock tro att du tycker om någon när du egentligen söker sig själv eller av olika anledningar tillskriver den andra personen egenskaper som inte finns. I vissa fall kan det till och med handla om en spegling men tyvärr inte alltid en positiv sådan. Om du exempelvis har ett oordnat liv kan du söka dig till destruktiva personer.  Att tycka om utan att kräva något tillbaka  Ur ett mer andligt perspektiv, som exempelvis Eckhart Tolle som skrev den populära boken Lev livet fullt ut (1997) uttrycker det är äkta kärlek inte krävande, det vill säga när du verkligen tycker om någon handlar det inte om att få ut något av den andra personen, utan du tycker om personen villkorslöst.  Just behovet att få ut något av en […]

June 18, 2019

Hur du applicerar smink

Det finns flera olika tekniker till hur du kan applicera smink på bästa sätt. Det finns inget direkt rätt sätt utan det beror lite på vad du själv tycker fungerar för dig. Så länge det ser bra ut och du är noga med att använda rena produkter och verktyg finns det inget fel sätt.  Det finns flera tekniker som make up-artister rekommenderar men eftersom alla använder olika tekniker är det svårt att veta vilket du ska använda. Det bästa är att du provar dig fram och ser vad som fungerar helt enkelt. Här listas några tekniker på hur du kan applicera de olika delarna av ditt smink.  Primer och foundation  För att skapa en bra och snygg make up börjar du alltid med basen. Det är viktigt att du har tvättat och återfuktat ansiktet för att få en mjuk hud att sedan applicera produkterna på. Det första steget är inget krav men vill du ha en jämn hud att applicera foundation på kan du använda en primer.  Det finns olika primers beroende på vilken hudtyp du har och vilket resultat du vill få. Har du torr hy använder du till exempel en återfuktande primer. Primer går att applicera på olika sätt; med borste, fingrar eller beautyblender. T-zonen är den viktigaste delen av ansiktet att applicera primer på eftersom det är stället du oftast blir glansig på.  Efter primer är det dags att applicera foundation. Det är viktigt att du har rätt färg på din foundation annars kan det se helt galet ut. När du sedan ska börja applicera är det bäst om du börjar i mitten på ansiktet och arbetar utåt. Kom ihåg att buffa och inte måla för att slippa ränder.  Concealer och puder  Concealer är en bra produkt att använda när du vill dölja mörka ringar eller andra ojämnheter. Vissa personer väljer att applicera concealer före foundation och det fungerar lika bra. Det finns olika typer av concealer, krämiga och flytande. Du bestämmer själv vilken du vill använda men det rekommenderas att använda krämiga när du vill dölja blemmor och liknande.  Concealer kan du också applicera med hjälp av en sminkborste, beautyblender eller fingrar, även här är det viktigt att du buffar på den lite försiktigt och inte målar på den. Använder du målarrörelser kan det bli randigt och du kan råka förstöra din foundation ifall du applicerade den innan. Efter concealer är det dags för puder.  Det är inget krav att använda puder för att skapa en snygg makeup men det kan vara bra att använda för att sminket ska hålla lite längre. Det finns olika puder, du bestämmer vilket du vill använda. Det finns puder som inte syns utan endast gör ditt ansikte mer matt och puder som ger extra täckning.  Contouring och rouge  Contouring är precis som alla andra steg inget krav. Du väljer själv hur du vill att ditt smink ska se ut i slutet. Med tanke på att foundation ofta döljer de naturliga skuggorna som vi […]

June 18, 2019

Hur du blir lycklig

Har du funderat över lycka någon gång eller hur du blir lycklig i livet? Då är denna guide för dig. När det kommer till lycka finns det flera faktorer som påverkar, som till exempel var du befinner dig i livet, hur nöjd du är med din tillvaro, om du saknar något eller om du känner att du har en meningsfull vardag. Att vara lycklig handlar inte enbart om pengar som många kan tro och det är faktiskt inte materiella saker som gör oss lyckliga trots att samhället är uppbyggt på konsumtion. Det kan vara en tillfällig lycka, men det är inte äkta.  Om du verkligen vill bli lycklig är det viktigt att du hittar en mening med livet. Vad detta är kan se väldigt olika ut beroende på vem du är. Vissa brinner för att hjälpa andra människor, medan andra kan hitta lyckan genom att engagera sig i intressanta projekt och arbetsuppgifter. Självförverkligande är en stor del av lycka och många människor som startar egna företag eller jobbar ideellt kan vara några av de lyckligaste. Att arbeta för någon annan ger dig inte nödvändigtvis tillräckligt med stimulans i livet, även om det kan hjälpa till att betala räkningarna och ge dig möjligheter att resa och köpa saker.  Självförverkligande  Vi människor brinner för olika saker och om vi kan kombinera våra hobbyn och intressen med att tjäna pengar är det något som garanterat gör oss lyckliga. De allra lyckligaste människorna brinner för det som de arbetar med och det finns flera exempel på sådana personer i samhället. Du har säkert hört att du är din egen lyckas smed och detta innebär att du behöver förverkliga dig själv. Vad är det du brinner för och vad kan du tänka dig att arbeta med? Det är faktiskt många svenskar som inte har en aning om vad de vill göra även om de är utbildade och arbetar dagligen.  Samhällets normer säger till oss hur vi ska agera och vikten av att utbilda oss men du får aldrig några riktlinjer om hur du blir lycklig. Detta är en stor anledning till varför människor väljer att söka jobb för att försörja sig men inte för att leva. Det är tråkigt att se eftersom det finns många olika sätt som du kan förverkliga dig själv på. Många är även rädda för att förlora sitt jobb och av den anledningen stannar de kvar även om de vantrivs. Att hitta lyckan handlar mycket om att våga ta risker och chansa – även om det känns obekvämt.  Res och se världen  Ett av de absolut bästa sätten att hitta lyckan är att se sig omkring i världen. Detta ger dig oförglömliga minnen och upplevelser som du kommer att bära med dig under alla dina år i livet. Du ser även hur andra kulturer fungerar och hur mycket de skiljer sig från vår egen kultur. Du kommer säkert märka hur andra människor lever för dagen eller vikten om att ta hand om familjen när det inte finns ett socialt skyddsnät. I Sverige är vi väldigt skyddade och bekväma när det gäller det mesta, men du kan lära dig mycket av att resa runt i världen.  Att se hur människor är lyckliga även när de inte har några ägodelar kan ge dig flera insikter, framförallt när det kommer till vårt konsumtionssamhälle. Lycka handlar mycket om hur nöjd du känner dig i din tillvaro och genom att utforska andra kulturer och verkligen ge dig […]

June 18, 2019

Så här får du dina tänder vita

Att dina tänder blir mörkare med åren är helt naturligt även om orsakerna till missfärgningar och tonade fläckar kan bero på olika saker. Rökare och snusare är exempelvis en kategori människor som tenderar att ha missfärgade tänder. Även kaffe, vin och te kan ge dig fläckar och mörka tänder liksom viss medicinering eller sjukdom.  Det finns lyckligt nog flera sätt för att förbättra dina tänders välmående när det kommer till färgen. Både för dig som gillar “huskurer” och dig som behöver mer konkreta åtgärder. Fräscha tänder kan kännas som ett minne blott, men med rätt metod och underhåll finns det stor chans till att återigen få det där vita leendet på läpparna!  Nikotin – en mångsidig bov  Att skippa nikotin är ett av de allra bästa tipsen för dig som vill ha ett vitt och fräscht leende. Vi behöver inte ta upp alla hälsomässiga effekter nikotin har på ditt välmående (de är många!), men om vi talar om dina tänder är just nikotinet ett “gift” som försämrar och missfärgar tandraden.  Utöver nikotinet är det tjäran som finns i cigaretter som missfärgar dina tänder. Till färgen är dock nikotin färglöst, men den blir gulaktig när den hamnar i kontakt med syremolekyler. Även snus innehåller tobak med tjära och nikotin, vilket innebär att både snusare- och rökare gör bäst i att omedelbart försöka bli kvitt sitt nikotinberoende.  Bli dock inte besviken om dina tänder bums inte blir vita igen efter det att du slutat med nikotin. Din kropp och dina tänder behöver tid för att återhämta sitt forna skick – vissa delar av kroppen går aldrig att återställa efter reguljär nikotinanvändning. Sköter du dina tänder kommer du dock snart märka skillnad!  Tandborstning och rätt tandkräm  Det kan låta som en klyscha att borsta tänderna morgon och kväll för att få ett vitt leende. Faktum är dock att den klassiska tandborsten och en bra tandkräm räcker långt för att hålla missfärgningar och fläckar borta. Kom även ihåg att använda tandtråd för att ta bort bakterier som kan göra att dina tänder ser ofräscha ut.  Vill du säkerställa dina tänders välmående är det stående tipset att rådfråga din tandläkare om vilken tandkräm du bör borsta tänderna med. Vi har olika behov beroende på känslighet och eventuella sjukdomar, men det finns ett stort antal tandkrämsvarianter som är hälsosamma på många plan. Fråga din tandläkare vid nästa besök – de vet ofta bäst!  Är det just vita tänder du är på jakt efter finns det ett par tandkrämsmärken som utmärker sig för att just motverka missfärgningar. Huruvida de faktiskt fungerar är inte helt lätt att säga, men de innehåller vissa tillsatser som på ett eller annat sätt “slipar” och återställer en ljusare ton på dina tänder.  Husliga kurer för vitare tänder  Låter det knasigt att skölja munnen med oliv- eller sesamolja? Faktum är dock att det finns huskurer som ger ett vitare leende. Det kanske inte låter som det godaste du valt att bjuda munnen på men det verkar mot smutsiga tänder. Denna typ av munskölj med oljor kan förhindra karies och speciellt kokosolja sägs göra tänderna vita.  Juicer och frukt är nyckelord inom den hälsosamma livsstilen men de kan vara förödande för dina tänders hälsa. Både frukt, juicedrinkar och smoothies kan ge frätskador på tänderna. För att undvika detta finns det några stående tips att hålla sig till. Ett av dessa är att inte borsta tänderna direkt efter att du exempelvis ätit ett syrligt äpple.  Tandblekning hemma  Vill du få ett snabbare resultat när det kommer till vita tänder är tandblekning ett alternativ. För dig som vill göra det på hemmaplan kan du använda ett startkit med skena och gel. Dessa kan du smidigt köpa på apoteket eller online och själva innehållet är lite mindre koncentrerat än hos tandläkaren eller kliniker.  Ditt resultat kan, om du lyckas att utföra det på egen hand, bli riktigt bra även om du använder dig av ett egenformat munskydd. […]

You are here: Page 1